واحدهای ستادی و عملیاتی

معاون فنی عملیاتی

معاون فنی عملیاتی زیر نظر مدیریت منطقه فعالیت داشته و پیگیری و تحقق برش منطقه‌ای وظایف مدیریت عملیات ستاد را برعهده دارد. به عبارتی مسئولیت این معاون هدایت تمامی فرآیند عملیات شرکت پخش در منطقه بوده و سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، پیگیری و نظارت بر کلیه اقدامات مرتبط با بازسازی، تعمیر و نگهداشت تاسیسات، نظارت راهبردی عملیات سوخت‌رسانی ایمن به هواپیماهای داخلی و خارجی، نظارت بر رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار در انبار و تاسیسات شرکت و نظارت بر نحوه اجرای سیستمهای مدیریت از وظایف این معاونت است. واحدهای زیر‌مجموعه‌ی معاون فنی و عملیاتی مشتمل بر اکثریت واحدهای عملیاتی منطقه بوده و در غیاب مدیر منطقه این معاونت بر فعالیت سایر واحدها جهت اجرای صحیح روشها و دستورالعملها نظارت دارد.

 

معاون بازرگانی

فعالیت‌های معاون بازرگانی مشتمل بر فروش فرآورده‌های نفتی؛ نظارت بر اداره‌ی امور جایگاهها؛ تامین و تدارک کالای مورد نیاز منطقه و نظایر آن بوده و مسئولیت برنامه‌ریزی ، نظارت و گسترش شبکه توزیع فرآورده و مجاری عرضه، تنظیم قراردادهای فروش و کنترل و نظارت بر سیستم فروش، امور خرید کالاهای مورد نیاز شرکت و انجام عملیات فروش اعتباری به ارگانها و سازمانهای نظامی و غیر نظامی را عهده‌دار است.شناسایی و راهبری نظارتی بر بخشی از فعالیتهای مشتریان و ذی‌نفعان بالفعل و بالقوه‌ی شرکت مشتمل بر تنظیم امور قراردادی مصرف‌کنندگان عمده، مدیریت درخواستهای واصله جهت صدور مجوزهای راه‌اندازی آنها و انجام بازدیدهای مربوطه، تعیین سهمیه‌ی نقاط عرضه، و کنترل و نظارت مستمر بر امر توزیع در مجاری عرضه بر عهده این معاونت بوده و در کنار آن خریدها و انبارداری و تحویل و تحول کالاهای انبار نیز در اختیار این معاونت است.از دیگر وظایف موردی این معاونت می‌توان به اجرای مزایده‌های منطقه اشاره کرد که معاون مربوطه به عنوان رئیس کمیته‌ی مربوطه می باشد.

 

معاون امور مالی _اداری

این معاون مسئولیت امور پرسنلی ، اداری ، مالی، اجتماعی و رفاهی کارکنان شرکت و تحقق بودجه‌های لازم جهت اجرای طرح‌ها و امور جاری را بر عهده دارد و به شکل کلی در دو حوزه‌ی امور مالی و امور اداری قابل تفکیک است که مجموعه‌ی وظایف این دو بخش را راهبری می‌نماید که از جمله‌ی این وظایف در شکل کلی آن؛  پیگیری تحقق و تامین بودجه‌ی مورد نیاز منطقه در دو حوزه‌ی سرمایه‌ای و جاری، اجرای دستورالعمل‌های ترفیعات و حقوق و مزایای کارکنان، تحقق خدمات رفاهی و اجتماعی منطقه, بررسی و برنامه‌ریزی امور کارکنان از قبیل بهداشت و آموزش و .... را می‌توان نام برد.

 

برنامه ریزی

پیگیری و حل مشکلات احتمالی حادث شده به سیستم های فروش اینترنتی

پاسخگویی به مشتریان در خصوص سیستم فروش اینترنتی

پاسخگویی به مشتریان در خصوص سیستم سامانه تجارت آسان

پیگیری و درخواست تغییر و اصلاح رمز ونام کاربری در سیستم تجارت آسان برای مشتریان

پاسخگویی به سازمان های متولی در خصوص سیستم و سامانه تجارت آسان

پاسخگویی به سازمان های متولی دریافت کننده سهمیه سوخت یارانه ای

پشتیبانی سیستم سامانه جامع پرداخت کرایه حمل و نقل و پیگیری بارنامه های فاقد کرایه رانندگان نفتکش ها

پیگیری و اختصاص نام کاربری و کلمه عبور در سامانه تجارت آسان برای سازمان های متولی


واحد خدمات مهندسی

این واحد دارای 9کارمند رسمی و9 نیروی پیمانکاری است که شامل قسمت های برق، مکانیک،کارگاه مکانیک و عمران است.این واحد وظیفه تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات واماکن اداری،عملیاتی ومسکونی منطقه را دارد واز مهمترین وظایف آن می توان به موارد زیر اشاره نمود.

-تعمیرونگهداری وانجام روتینهای دوره ای کلیه تجهیزات انبار

-براورد هزینه وواگذاری پروژه های منطقه به پیمانکاران واجد صلاحیت

-نظارت بر ساخت جایگاههای تاز تاسیس از ابتدای نقشه برداری تا پایان

-کنترل و نظارت بر تعمیرات صورت گرفته در تمامی جایگاههای خصوصی وشرکتی سطح منطقه

-نظارت بر کار پیشرفت پروژه و تایید عملیات انجام شده توسط پیمانکاران

-بازدید مکرر از تلمبه های جایگاهها و تست دقت اندازه گیری فراورده خروجی از آنها

-مشارکت در طرح درجه بندی جایگاههای سطح منطقه و...

 

تامین و توزیع

این واحد با داشتن زیربخشهایی از قبیل مهندسی فرآورده‌ها و تدارکات فرآورده و نظارت بر ناوگان حمل و نقل، وظایف مهمی در بحث عملیاتی بر عهده دارد. در بحث مهدسی فرآورده‌ها، ارزیابی کیفیت فرآورده در تمامی طول زنجیره عرضه‌ی آن، بازدید از مصرف‌کنندگان عمده و تعیین سهمیه‌ها‌ی حمایتی را می‌توان ذکر کرد. نظارت بر توزیع فرآورده و تلاش برای جلوگیری از انحراف مصرف فرآورده از دیگر اقدامات این واحد است.

 

سامانه هوشمند

توسعه‌ی سیستمهای هوشمند در خصوص فعاليت‌های شرکت پخش و به ویژه استقرار سامانه‌های نظارت بر فعالیت‌های جایگاه‌های عرضه‌ی فرآورده‌های نفتی که از زمان سهمیه‌بندی سوخت در کشور مورد اجرا قرار گرفت جایگاه ویژه‌ای در فعالیتهای شرکت باز نموده و روشهای سنتی مدیریت بر کنترل فروش و عرضه‌ی فرآورده را به‌ویژه در جایگاه‌ها تسهیل نموده است. سیستمهای مدیریتی OMS ؛ CCO و  CHS مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای مدیریتی مورد استفاده در فعالیتهای سامانه‌ی هوشمند سوخت است که علاوه بر مدیریت بر کارتهای سوخت(شامل اصلاحات مربوط به کارت سوخت, لیست سیاه و ردیابی استفاده از کارتهای سوخت)، ارائه‌ی گزارشهای بسیار ارزشمند مدیریتی همچون میزان فروش جایگاه‌های عرضه‌ی سوخت را به تفکیک نرخهای مختلف عرضه‌ی فرآورده جهت جلوگیری از برخی سوء استفاده‌های احتمالی و تسهیل فرآیند تسویه‌حسابهای مالی میسر ساخته است.

 

 

واحد CNG

با توجه به جایگاه کشورمان از نظر برخورداری از منابع گاز در جهان و رتبه‌ی دوم کشورمان؛ هزینه‌ی کمتر این فرآورده و پایداری بیشتر ذخایر آن؛ بحث تناسب بیشتر جهت حفاظت محیط زیست و نظایر آن سبب شده سهم قابل توجهی از سبد سوخت کشور به این سمت متمایل گردد. از جمله اهداف و وظایف این واحد می‌توان به مواردی از قبیلِ: ایجاد زمینه مشارکت بخش خصوصی در احداث و بهره‌برداری از این قبیل جایگاه‌ها، ایجاد بستر مناسب تربیت نیروی انسانی؛ تسریع در احداث جایگاه‌های عرضه‌ی CNG در منطقه را اشاره کرد.

 

حراست

این واحد بلافصل، مسئولیت حفاظت اموال و اسناد شرکت درجهت جلوگیری از هر گونه اقدام نظامی ، سیاسی ، فرهنگی و اخلاقی ، علیه نیروی انسانی ، تاسیسات ، اموال ، اسناد و گردش امور جاری شرکت ، به عمل می‌آورد . سرکشی و بازدید از کلیه تاسیسات منطقه و نواحی؛ کنترل های حراستی نفتکشها در دروازه ورودی و خروجی انبار؛ تنظیم و تهیه گزارش حوادث و اطلاعات پرسنلی مورد نیاز ؛ کنترل ورود و خروج افراد در اماکن متعلق به شرکت؛ اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از تخلفات و نظایر آن از وظایف این واحد است.

 

روابط عمومی

روابط عمومی یکی دیگر از واحدهای بلا فصل منطقه بوده که زیر نظر مدیر منطقه فعالیت می کند. این واحد پل ارتباطی بین مردم و شرکت است و از طریق رسانه‌های جمعی و به عنوان تریبون منطقه، ارائه‌ی اطلاعات لازم به مردم و تمامی ذی‌نفعان شرکت را در منطقه عهده‌دار بوده و بایستی از سیاست ها ، برنامه ها ی اجرایی و طرحها توسعه خدمات شرکت مطلع بوده و اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد چاپ و انتشار انواع کاتالوگ ، بروشور و تهیه فیلمهای مستند و آموزشی به منظور بالا بردن دانش عمومی در زمینه‌های فعالیت شرکت، اجرای برنامه‌های فرهنگی، مذهبی؛ برگزاری مراسم اعیاد و جشن و کنفرانس‌های مختلف و ترویج فرهنگ صرفه‌جوئی در مصرف سوخت و با توجه به اهمیت تکریم ارباب رجوع در شرکت اد دیگر وظایف این واحد می باشد.

 


 

 


map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.