مدیر منطقه

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
پیمان بهرامی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان
تلفن : 066-33305001

 تماس با ما:

 خرم آباد - خیابان شریعتی - جنب پمپ بنزین - شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان

تلفن مرکز مخابرات :33303027-066 - 33303026-066

تلفن روابط عمومی :33319067-066