تماس با ما

سامانه گویا : 4-06633327640

روابط عمومی : 06633319067

بازرسی : 06633311689

پیام کوتاه : 10000248

نمابر : 06633310708

سامانه پاسخگویی به شکایات :09627

پست الکترونیک : pr.niopdc.lorestan@gmail.com

آدرس : خرم آباد خیابان شریعتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان

 

 

 

 

 تماس با ما:

 خرم آباد - خیابان شریعتی - جنب پمپ بنزین - شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان

تلفن مرکز مخابرات :33303027-066 - 33303026-066

تلفن روابط عمومی :33319067-066