معرفی منطقه لرستان

حسب بررسی های بعمل آمده تاریخچه سوخت رسانی در استان لرستان از سال 1302 شروع شده , اما به صورت مستند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان در سال 1312 در قالب کارگزاری , شعبه و ناحیه آغاز به فعالیت نموده و در سال1371 به منطقه ارتقا یافته است .

  نقشه لرستان

 

این منطقه شامل 7 ناحیه به شرح زیر می باشد :

 

1 . ناحیه مرکزی
2. ناحیه بروجرد
3.
ناحیه ازنا
4. ناحیه دورود

5. ناحیه الیگودرز
6 . ناحیه کوهدشت
7. ناحیه پلدختر

 

 

 

 

 

 تماس با ما:

 خرم آباد - خیابان شریعتی - جنب پمپ بنزین - شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان

تلفن مرکز مخابرات :33303027-066 - 33303026-066

تلفن روابط عمومی :33319067-066