ناحیه کوهدشت

کوهدشت قطب کشاورزی استان با 3 نفر نیروی انسانی؛  8جایگاه سوخت؛  3جایگاه CNG 9/.سوخت استان در آن به مصرف می رسد.


 تماس با ما:

 خرم آباد - خیابان شریعتی - جنب پمپ بنزین - شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان

تلفن مرکز مخابرات :33303027-066 - 33303026-066

تلفن روابط عمومی :33319067-066