ناحیه الیگودرز

بزرگترین معادن سنگ چینی در این ناحیه واقع شده و مهمترین مصرف کننده این ناحیه دارای 2 نفرنیروی انسانی ، 5 جایگاه سوخت ، 4جایگاه CNG  است 8 % از سوخت استان در این ناحیه به مصرف می رسد.


 تماس با ما:

 خرم آباد - خیابان شریعتی - جنب پمپ بنزین - شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان

تلفن مرکز مخابرات :33303027-066 - 33303026-066

تلفن روابط عمومی :33319067-066