فهرست موضوعات
  

مراحل فروش اينترنتي فرآورده هاي نفتي

« مراحل فروش اينترنتي فرآورده هاي نفتي »

1-تعريف شناسه جهت مشتري توسط رئيس ناحيه از طريق سايت http://www.supbankmellat.ir و تحويل آن به مشتري

2-ورود مشتري به سايت فروش شركت نفتhttp://www.niopdcsell.com و ثبت و خريد حواله فرآورده

3-تأئيد حواله خريداري شده مشتري توسط رئيس ناحيه يا دايره فروش شركت نفت

4-ارسال حواله به انبار نفت جهت بارگيري فرآورده مورد نياز مشتري

 

                                                                                            طرح تكريم

                                                                                             شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه لرستان

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآرده های نفتی ایران منطقه لرستان میباشد.
V3.9.8.6